[ இந்தளத்தில் கொடுக்கப்பட்டு உள்ள நாவல்களின் இணைப்புகள் அனைத்தும் அந்த எழுத்தாளர்களால் தங்களது தளத்தில் இலவசமாக வாசிக்க கொடுக்கப்பட்டு இருக்கும் அவர்களது இணைப்புகளே தவிர தனிப்பட்ட இணைப்பு ஏதும் இங்கு அளிக்கப்படமாட்டாது. இந்த இணைப்புகள் அவர்கள் தங்களது தளத்தில் இருந்து எடுத்துவிட்டால் இங்கும் அந்த இணைப்பு செயல்படாது என்பதை உறுதியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த தளம் எல்லா தமிழ் நாவல்கள் பற்றியும் தமிழ் நாவல் ரசிகைகள் சிரமம் இன்றி ஒரே தளத்தில் அறிந்து கொள்வதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ]

பெண்கள்தளத்தின் பக்கங்கள் :

தொடராக வரும் நாவல்கள் :

               இத்தளத்தின் உள் இணைப்புகள்
               வெளி தளத்தின் இணைப்புகள்

அமேசான் இணைப்பு :

                புத்தகங்கள் பற்றிய அறிவிப்பு
                கிண்டலே ஆப் பதிவிறக்கம் [ இலவச புத்தகத்திற்காகவும் ]

தமிழ் நாவல் எழுத்தாளர்களின் பெயர்கள்

புது வரவு [ நாவல்கள் ] :

                முடிவுற்ற நாவல்கள் பக்கத்தில் இருந்து எடுத்துவிடப்படும் இணைப்புகள் நாவல் ஆசிரியர்கள் [ அதிகார தளத்தில் ] இணைப்பு கொடுத்திருக்கும் வரை இந்த பக்கத்தில் சேர்க்கப்படும்.

          புது பக்கம்

Pengal Thalam Shop :

Welcome to ‘Pengalthalam’ Shop

🌺ELITE BRIDAL PICK &PICK SAREES🌺 Samuthrika/vasthrakala style wedding type Bridal silk material (type of pure silk) Real 3D Embosed Body Contrast Rich pallu with Running blouse 👉🏻 Copper Jari🥇 Woven with Matching 110 karizma

எனது வலைப்பதிவில் விவரங்களைப் பார்க்கவும்:
ELITE BRIDAL PICK &PICK SAREES

Oxidised Collections :

              new – 24/8

                    Available Necklace

                    Available Earrings

                    Available Bangles

                    Available Anklets

        👉 for Order Take a Screen shot &
Whatsapp 8825463689
https://wa.me/918825463689

விலை : 
         ஒவ்வொரு படத்திலும் ஒரு குறியீடு உள்ளது.
         CZS code
         Price = CZS ( code  multiply by 7 )
        ஷிப்பிங் உட்பட CZS 50 = 50*7= 350 விலை இருக்கும்
      2 CZS 90 = 90*7= 630 ஷிப்பிங் உட்பட 2 பொருட்களுக்கான விலையாக இருக்கும்
%d bloggers like this: